KVG – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii

KVG – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii

 

 

- Osoba mająca zameldowanie w Szwajcarii, ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy od „Einreisedatum” (data, która widnieje na pozwoleniu jako data zameldowania się w Szwajcarii) wybrać samodzielnie kasę chorych, jeśli po 3 miesiącach gmina nie otrzyma informacji o zameldowaniu się w kasie chorych –  z reguły przydziela ją sama, często w takich przypadkach ubezpieczenie i cena nie jest korzystna dla ubezpieczonego, plus może zostać naliczona dodatkowa oplata/kara

 

-  KVG chroni ubezpieczonego w przypadku choroby, macierzyństwa, wypadków

 

- oferuje każdemu ubezpieczonemu te same usługi bez względu na stan zdrowia, wiek etc.

 

- ubezpieczony opłaca składki indywidualnie

 

- cena składek miesięcznych jest zależna od wieku ubezpieczonego, miejsca zamieszkania, wysokości Franchise, formy ubezpieczenia

 

- wolny wybór firmy ubezpieczeniowej, modelu ubezpieczenia, franchise

 

- różne modele ubezpieczeń – wolny wybór lekarza, lekarz domowy, praktyka lekarska, telemedycyna (Callmed), Pharmed – apteka

 

- kiedy musimy udać się do lekarza, w zależności od podpisanej umowy należy przestrzegać tego z kim powinniśmy nawiązać pierwszy kontakt (lekarz, callmed czy apteka)

 

- w przypadkach niezwłocznych należy udać się bezpośrednio na pogotowie (niezależnie od modelu ubezpieczenia)

 

- wypłacanie świadczeń – 2 sposoby:

 

1.  Ubezpieczony otrzymuje rachunek za leczenie, płaci należną sumę, odsyła rachunek do kasy chorych – kasa chorych odlicza koszty od Franchise i Selbsbehalt, ewentualny zwrot kosztów dla ubezpieczonego (po przekroczeniu wkładu własnego)

2.   Jeśli usługodawca ustalił odpowiednio z ubezpieczeniem – rachunek za leczenie zostaje wysłany do kasy chorych, kasa chorych pokrywa koszty leczenia, odlicza od Franchise i Selbstbehalt ubezpieczonego, następnie wysyła odpowiedni rachunek ubezpieczonemu. Ubezpieczony musi uregulować płatność bezpośrednio w kasie chorych

 

- ubezpieczony może co roku zmieniać kasę chorych, model ubezpieczenia i Franchise

 

- Franchise – do wyboru dla dorosłych pomiędzy 300 i 2500 CHF, dla dzieci od 0 do 600 CHF. Do tej kwoty pokrywamy wszystkie koszty leczenia sami. Im większa Franchise, tym mniejsza składka miesięczna

 

- Selbstbehalt – 10% od rachunku max. 700 chf dla dorosłych, 350 chf dla dzieci, po przekroczeniu wybranej Franchise

 

- ubezpieczony ma prawo ubiegać się o tzw. Prämienverbilligung – dofinansowanie do ubezpieczenia

Kontakt

Angelika Lawrenz 

 

Telefonnummer: +41 79 193 29 15

Email: info@lawrenz.ch

skype: angelikalawrenz

Kommentar schreiben

Kommentare: 0