Krankenkasse - Franchise und Selbsbehalt – czyli jak zostają rozliczane moje rachunki przez kasę chorych?

 

Rozliczenie 

 

Rozliczenie uslugi

Kwota

Franchise1

Selbsbehalt2

Nieubezpieczone koszty3

Naleznosc dla klienta

Obciazenie Klienta

 
 

Rachunek 1

324.00

300.00

2.40

   

302.4

 

Rachunek 2

218.65

0

21.85

   

21.85

 

Razem

542.65

300.00

24.25

0

0

324.25

 

Do zaplaty

324.25

 

 

 

1 Franchise – stała suma do zapłaty za świadczenia medyczne, którą w pierwszej kolejności pokrywamy sami.  Do wyboru na rok kalendarzowy dla dorosłych pomiędzy 300 a 2500 CHF; dla dzieci pomiędzy 0 a 600 CHF. Za usługi medyczne objęte ubezpieczeniem głównym KVG, po przekroczeniu Franchise, płacimy tylko 10% Selbsbehalt a resztę pokrywa kasa chorych.

 

2 Wkład własny (Selbstbehalt) – prawnie ustanowiona procentowa stawka tj. 10%. Jest ona odliczana od wydatków medycznych, które przekraczają wybrana sumę Franchise.  Dla dorosłych max. 700 CHF rocznie, dla dzieci max. 350 CHF rocznie

 

3 Nieubezpieczone koszty – koszty, które nie są objęte ubezpieczeniem podstawowym KVG, bądź przekraczają ramy jakie są wyznaczone w KVG (np. koszty transportu – 50% do 500 CHF pokrywa ubezpieczenie główne KVG, resztę pokrywamy sami bądź posiadamy dodatkowe ubezpieczenie, które zostanie tutaj uwzględnione; koszty okularów bądź leków, które zostaną opłacone przez ubezpieczenie tylko, jeśli posiadamy dodtakowe ubezpieczenie tzw. Zusatzversicherung)

 

Objaśnienie:

 

Rachunek 1:

Franchise:

W danym przykładzie Franchise wynosi 300 CHF. Na podstawie pierwszego rachunku na dany rok kalendarzowy jest ona wykorzystana  - suma rachunku tj. 324.00 CHF przekracza wysokość Franchise, co za tym idzie płacimy tylko 300 CHF z rachunku + Selbsbehalt

 

Selbsbehalt:

Z reszty jaka została po odjęciu Franchise od sumy rachunku, liczymy 10% wkładu własnego

324 (suma rachunku)  – 300 (Franchise)  = 24

10% z 24 = 2.40  - zostanie policzone od zaplaty

 

Razem do zaplaty za  „rachunek 1“:

CHF 300 (Franchise) + CHF 2.40 (Selbsbehalt) =  CHF 302.40

 

Rachunek 2:

 Franchise:

Została już zapłacona poprzez „rachunek 1“, dlatego nie musimy jej wyliczać ponownie

 

Selbstbehalt:

10% z 218.65  = 21.85

 

Razem do zaplaty za „rachunek 2“

CHF 21.85

 

Podgląd podziału kosztów na dany rok kalendarzowy

 

 

 Podział kosztów (KVG) na rok 2017

Franchise

Selbstbehalt

Maksymalnie do zapłaty

300.00

700.00

Aktualnie rozliczone koszty (uwzgledniające dane rachunki)

-300.00

-24.25

Pozostało do końca roku 2017

0.00

675.75

 

 

 

 

 

 

 

Franchise:

Franchise została odliczona z „rachunku 1“, a wiec w kolumnie „aktualnie rozliczone koszty“ jest oznaczona jako -300 CHF.

 

Selbsbehalt:

Selbsbehalt jest oznaczony jako -24.25 CHF, ponieważ dodajemy Selbsbehalt z „rachunku 1“ i z „rachunku 2“ (2.40 CHF + 21.85 CHF) i odejmujemy go od max. kwoty do zapłaty. 

 

Pozostalo do konca roku kalendarzowego:

Franchise jest wykorzytana. Koncowa kwota do zapłaty z Selbstbehalt na dany rok kalendarzowy po odliczeniu danych rachunków wynosi 675.75 CHF. 


Kontakt

Angelika Lawrenz 

 

Telefonnummer: +41 79 193 29 15

Email: info@lawrenz.ch

skype: angelikalawrenz

Kommentar schreiben

Kommentare: 0