Okresy wypowiedzenia ubezpieczenia zdrowotnego - Kündigungsfristen

Ubezpieczenie zdrowotne – kiedy mogę je zmienić?

 

Często dostaje zapytania, kiedy właściwie można zmienić ubezpieczenie zdrowotne – otóż zmienić można w każdej chwili, należy tylko pamiętać, że umowa z dotychczasową kasą chorych, gdzie mamy ubezpieczenie podstawowe jest umową wiążącą nas na cały rok kalendarzowy, a ubezpieczenie dodatkowe w zależności od umowy - na rok, trzy bądź pięć lat. W związku ze zmianą ubezpieczenia zdrowotnego musimy trzymać się  pewnych ram czasowych, w jakich najpóźniej możemy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy.

 

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne – jaki jest okres wypowiedzenia podstawowego ubezpieczenia?

 

Wypowiedzenie musi zostać złożone w danej kasie chorych najpóźniej w ostatni dzień roboczy listopada.

 

W celu rozwiązania umowy z ubezpieczeniem należy uregulować do końca grudnia danego roku wszystkie otwarte rachunki oraz przedstawić tzw. „Nachversicherungsbestätigung”, czyli potwierdzenie zawarcia umowy z nowym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.  

 

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne - jaki jest okres wypowiedzenia dodatkowego ubezpieczenia?

 

Ubezpieczenie dodatkowe może być rozwiązane podobnie jak ubezpieczenie podstawowe  tylko na koniec roku. Wypowiedzenie musi trafić do kasy chorych najpóźniej ostatniego dnia roboczego danego roku we wrześniu, ponieważ ubezpieczenia dodatkowe mają zazwyczaj 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Uwaga -  są wyjątki, gdzie umowa ma okres wypowiedzenia 6 miesięcy, czyli wypowiedzenie musi trafić do firmy ubezpieczeniowej najpóźniej ostatniego dnia roboczego w czerwcu.

 

Proszę spojrzeć tabela poniżej:

 

Kasa chorych

 

Okres wypowiedzenia

Agrisano

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Aquilana

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Assura

6 miesięcy, na koniec roku kalendarzowego

Atupri

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Concordia

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

CSS Gruppe (Arcosana, CSS, Intras, Sanagate)

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

 

Group Mutuel

6 miesięcy, na koniec roku kalendarzowego

Helsana - Gruppe (Helsana, Progres)

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Kolping

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

KPT/CPT

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

ÖKK

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Sanitas – Gruppe (Compact, Sanitas, Wincare)

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Swica

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Sympany

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

Visana – Gruppe (Sana24, Visana, Vivacare)

3 miesiące, na koniec roku kalendarzowego

 

Wyjątek: Jeśli na przełomie października i listopada otrzymamy nową polisę ubezpieczeniową na kolejny rok, a ceny ubezpieczeń dodatkowych ulegną zmianie, nawet jeśli podpisaliśmy 3 lub 5 letnią umowę, mamy prawo ją wypowiedzieć.

 

Rada: Ubezpieczenie dodatkowe, należy wypowiedzieć dopiero wtedy, kiedy mamy pewność, że  będziemy bez żadnych zastrzeżeń przyjęci do nowej kasy chorych. Jeśli stan zdrowia danej osoby nie jest najlepszy (choroby, operacje itd.) należy dobrze przeanalizować czy warto zmienić ubezpieczenie dodatkowe, gdyż możemy dostać odmowę na dodatki ubezpieczeniowe.

 

Ubezpieczenie podstawowe, można zmieniać co roku, bez względu na stan zdrowia danej osoby.

 

W razie pytań – zapraszam do kontaktu

Kontakt

Angelika Lawrenz

 

Telefonnummer: +41 79 193 29 15

Email: info@lawrenz.ch

skype: angelikalawrenz


Kommentar schreiben

Kommentare: 0